Dlaczego szkolenie bhp jest tak ważne?


Szkolenie bhp odbywa się we wszystkich zakładach pracy – niezależnie od ich profilu oraz stopnia specjalizacji. Szkolenie wstępne dotyczy wszystkich pracowników bez wyjątku i odbywa się tuż pozatrudnianiu nowego pracownika. Szkolenia okresowe są dostosowane do wymogów konkretnych instytucji i mogą odbywać się w różnym trybie. Szkolenia co roczne przeznaczone są dla pracowników fizycznych, którzy pracują w szczególnie niebezpiecznych warunkach. Szkolenia odbywające się co trzy lata, są przeznaczone dla osób pracujących fizycznie, jednakże wykonujących nieco lżejsze funkcje – mowa przede wszystkim o osobach pracujących w sklepach i na magazynach. Szkolenia, które odbywają się rzadziej niż co pięć lat nadal są dedykowane pracownikom fizycznym z zastrzeżeniem, że pracownicy biorą jedynie kuratelę nad pracownikami niższego rzędu. Szkolenia odbywające się w trybie sześcioletnim są odpowiednim rozwiązaniem dla osób pracujących w biurze. Jak można wywnioskować częstotliwość szkoleń jest w dużej mierze uzależniona od rytmu pracy. Im mniej groźna i potencjalnie niebezpieczna praca, tym większa szansa, że szkolenia będą odbywały się rzadziej. Tyle jeżeli chodzi o częstość odbywania szkolenia. Jeśli zaś chodzi o formę szkolenia, wyróżniamy trzy możliwości: seminarium, kurs i samokształcenie kierowane. Najpopularniejszą formą jest kurs, gdyż zawiera w sobie zarówno elementy teoretyczne i praktyczne. Seminarium jest znacznie rzadziej spotykaną formą prowadzenia zajęć- opiera się na wygłaszaniu wykładu, który trwa nie krócej niż pięć godzin zajęciowych. Niemniej forma szkolenia bhp poznań zależna jest od pracodawcy i to on ustala jego kształt.